Förbättrar personsäkerheten och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Välkommen till Sodahuskommittén!

Den svensk norska Sodahuskommittén

Sodahuskommittén är en ideell förening med syfte att förbättra person- och driftsäkerheten för sodahusprocessen.

Vi förenar alla bruk i Sverige och Norge. Det främjar säkerhet samt skapar en gemenskap.

Nyheter

Reparationssvetsning av kompoundtuber

2013-09-13

Sodahuskommitténs styrelse har beslutat att genomföra en studie för att skapa en enhetlig praxis för reparationssvetsning av kompoundskiktet på kompoundtuber. I arbetsgruppen ingår medarbetare från DEKRA, Inspecta, Metso samt Andritz. Denna grupps första möte sker den 19:e november. För mer information kontakta Peter Viklund, peter.viklund@afconsult.com, 010-505 04 85.

Förändringar i certifieringsutbildningen för sodahusoperatörer

2013-09-03

Sodahuskommitténs utbildningsgrupp har under 2 års tid arbetat med att förändra och modernisera certifieringsutbildningen för Sodahusoperatörer.
Förändringarna består av:
• Certifieringsutbildning 2.0
• Införande av uppdatering av certifikatet vart 7:e år

För mer information , se vidare i flik utbildningsgruppen , eller kontakta Björn Lundgren (kontaktdata under samma flik)

Grattis Pär Johansson!

2013-05-31

Juryn för Sodahuskommitténs säkerhetstävling utsåg Pär Johansson på Smurfit Kappa Kraftliner Piteå till vinnare. Pär har konstruerat och byggt en mobil övningsrigg. Ulf Bergström på Metso överlämnade priset till Pär vid Sodapanneträffen i Iggesund den 29:e maj.

Prisöverlämnande
Nytt säkerhetsförslag!

2013-03-11

Nu har det kommit in ett andra förslag på hur man kan förbättra arbetsmiljön/säkerheten inom sodahuset.
Läs det under flik "Säkerhetstävling" och få inspiration till att skicka in ett eget/egna förslag innan 1:a april.
/David Good

Get Rich, Get Famous, Get Safety!

2013-02-20

Säkerhetstävling!
Tro inte att ditt eller dina kollegers förslag kommer drunkna bland alla inkomna förslag. Hittills har det endast kommit in ETT (1) enda förslag på bättre säkerhet/arbetsmiljö i sodahuset. Det förslaget gäller tyst smältasplittring. Passa på att skriva ner dina/era tankar på förbättringar och maila till david.good@afconsult.com. Sista dagen för ditt inlämnande är den 31:a mars, men det finns väl ingen anledning att dra på ditt förslag in i det längsta? Du kanske blir tvungen att VAB:a mot slutet av mars eller får en överraskningsresa av din älskling? Glöm inte att du gärna får lämna in flera förslag.
/David Good

Sodapanneträffen 2013

2013-02-20

Föga förvånande ställer Iggesund Paperboard upp som värd för Sodapanneträffen 2013.
Förutom kunskapsöverföring, nätverkade, utdelning av Sodahuskörkort kommer Iggesund att visa upp sin sprillans nya sodapanna.
Dagen är onsdagen den 29:e maj. Inbjudan och mer information kommer.
/David Good

Ändrad dag för Sodahuskonferensen 2013

2013-02-12

Datumet för Sodahuskonferensen 2013 är ändrat till ONSDAGEN den 13:e november.
Plasen är: Stockholm Waterfront Congress Centre

Skadeanmälningar efterlyses!

2012-12-12

Vi önskar få in fler skadeanmälningar till skadegruppen!
Det är inte så att vi önskar fler skador, men att de incidenter som inträffar verkligen rapporteras in, både stort som smått. Det kan vara viktigt för vårt arbete (er nytta) att disponera våra resurser för att undvika även mindre incidenter. Många bäckar små leder till stora bekymmer.
/David Good
Sekreterare i Skadegruppen

Sidor